Projekt

Nasza Firma otrzymała dofinansowanie na projekt pod nazwą " Poszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa T.U.B. i W.K. Grzegorczyk Ryszard, poprzez budowę obiektu hotelowo-gastronomicznego"

Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 Nr Projektu WND-RPSW.01.01.00-26-217/08

I. W ramach projektu poszukujemy wykonawców NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE OBIEKTU HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z zarządem firmy T.U.B. i W.K. Grzegorczyk Ryszard.

II. W ramach projektu poszukujemy dostawców wyposa¿enia OBIEKTU HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z zarządem firmy T.U.B. i W.K. Grzegorczyk Ryszard.

III. W ramach projektu poszukujemy specjalistów na poniższe stanowiska:

1. szef kuchni - 1 STANOWISKO
2. kucharz - 1 STANOWISKO
3. pomoc kuchenna - 1 STANOWISKO
4. obsługa kelnerska - 2 STANOWISKA
5. obsługa techniczna - 1 STANOWISKO

CV oraz listy motywacyjne proszę przesyłać na adres umieszczony w zakładce kontakt.Projekt: "Poszerzenie oferty usługowej Przedsiębiorstwa T.U.B i W.K Grzegorczyk Ryszard, poprzez budowę obiektu hotelowo-gastronomicznego"  Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.