Przewodnik turystyczny

Przerwa techniczna ... [x]


Projekt: "Poszerzenie oferty usługowej Przedsiębiorstwa T.U.B i W.K Grzegorczyk Ryszard, poprzez budowę obiektu hotelowo-gastronomicznego"  Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Wolny termin

Szanowni Państwo!
Informujemy o wolnych terminach na uroczystość weselną: 10.10.2020 r. oraz 21.11.2020 r.
Kontakt
Tel.: 601-680-259 lub 733-630-380
E-mail: rywa13@wp.pl